เผยโฉมหน้า ‘สภาเภสัชกรรม’ ชุดใหม่ มีผู้ใช้สิทธิมากที่สุดในประวัติการณ์ คาด ‘รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ’ นั่งนายกฯ

thumbnail

ประกาศผลแล้ว! “12 กรรมการ” ผู้ชนะเลือกตั้งสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 โดยกลางเดือน พ.ย. จะมีการเลือกนายกสภาฯ


การเลือกตั้ง “คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม” วาระที่ 10 (พ.ศ. 2564-2567) จำนวน 12 ราย เพื่อทดแทนกรรมการวาระที่ 9 ซึ่งจะครบวาระในเดือนธันวาคม 2564 ได้ข้อสรุปแล้ว ภายหลังมีการนับคะแนนไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564

ผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง 12 ราย เรียงจากคำแนนสูงสุด ได้แก่ 1. รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 10,323 คะแนน 2. รศ.ดร.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม 10,190 คะแนน 3. ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน 9,305 คะแนน 4. ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก 9,049 คะแนน 5. ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร 8,602 คะแนน 6. ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ 8,414 คะแนน

7. ดร.ภก.นพดล อัจจิมาธีระ 8,342 คะแนน 8. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 7,889 คะแนน 9. ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา 7,873 คะแนน 10. ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ 7,714 คะแนน 11. ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช 7,567 คะแนน 12. ภก.วัชรินทร์ แท่งทอง 7,527 คะแนน

สำหรับการเลือกตั้งดังกล่าว เปิดให้ลงคะแนนใน 2 ช่องทาง ได้แก่ paper vote และ e-voting โดยมีเภสัชกรใช้สิทธิทั้งสิ้น 24,525 ราย คิดเป็น 55.16% จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 44,465 ราย ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติการณ์การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

แหล่งข่าว กล่าวว่า ช่วงกลางเดือน พ.ย.นี้ จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกนายกสภาเภสัชกรรม ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะให้ทีมที่มีผู้ได้รับคัดเลือกสูงที่สุดเป็นผู้เสนอชื่อนายกสภาเภสัชกรรม โดยคาดว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภาเภสัชกรรมคนใหม่ คือ รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

อนึ่ง สามารถดูผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการฉบับละเอียด ได้ที่
https://pharmacycouncil.org/share/file/file_4857.ประกาศคอก.เลือกตั้งที่14-2564เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง.pdf