ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การอนามัยโลก ขึ้นทะเบียน “แอสตร้าเซเนก้า” ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว 


องค์การอนามัยโลก (WHO) ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซเนก้า ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUL) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยครอบคลุมถึงวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยก่อนหน้านี้ด้วย

การขึ้นทะเบียนดังกล่าว ช่วยสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย โดยสยามไบโอไซเอนซ์ มีคุณภาพ และผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอสตร้าฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลก ให้การรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าฯ ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลในหลายประเทศจะให้การรับรองผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าฯ ที่ผลิตในประเทศไทยว่า เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว