หายป่วยโควิดแล้ว มีภูมิคุ้มกันก็จริง แต่ภูมิชั้นดีที่เกิดขึ้น ‘มีอายุสั้นมาก’ ถ้าไม่อยากติดซ้ำ รีบไปฉีดวัคซีนซะ!

thumbnail

“ภูมิคุ้มกันชั้นดีที่ได้มาจากการหายป่วยโควิด มีอายุสั้น!”

นี่คือข้อสรุปอย่างตรงไปตรงมาจากงานวิจัย ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ของ Yale School of Public Health และ the University of North Carolina at Charlotte ตีพิมพ์ลงวารสาร The Lancet Microbe

ที่ผ่านมา มักจะมีการพูดเล่นกันว่า “ไม่ต้องฉีดวัคซีนหรอก ป่านนี้เราคงติดโควิดไปแล้ว-หายแล้ว คงมีภูมิคุ้มกันแล้ว” หรือมีความเชื่อผิดๆ ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วว่า ตัวเองมีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้

แท้ที่จริงแล้ว การไม่ฉีดวัคซีนโควิดเลย จะสร้างความเสี่ยงต่อการ “ติดเชื้อซ้ำ” สูงมาก

เจฟฟรี ทาวน์เซนด์ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า การกลับมาติดเชื้อซ้ำอีกครั้งของผู้ที่หายจากโควิด-19สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลา 3 เดือน เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้จากกการติดเชื้อตามกระบวนการของร่างกายนั้น ไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อในระยะยาว

ดังนั้น เมื่อหายแล้วก็ต้องรีบได้รับวัคซีนให้ไวที่สุด

ทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิคุ้มกันจากอาการ “ไข้หวัด” ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโควิด-19 ภูมิคุ้มกันที่ได้มาจาก SARS-CoV-1 และ Middle East Respiratory Syndrome หรือที่รู้จักกันในชื่อ MERS  เมื่อผนวกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแบบจำลองการติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำขึ้นมา

ข้อมูลที่ทีมวิจัยประมวลออกมานั้นพบว่า โควิด-19 หรือ SARS-CoV-2 กับไวรัสท้องถิ่นต่างๆ เช่น MERS นั้นมีความคล้ายคลึงกันในรูปแบบของการวิวัฒนาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำ

ภาพรวมคือ การติดเชื้อซ้ำนั้นจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะพึ่งหายจากการติดเชื้อก่อนหน้าได้ไม่นาน และจะยิ่งติดซ้ำเป็นปกติเมื่อภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อลดลง พร้อมๆ กับการกลายพันธุ์ของไวรัสพันธุ์ใหม่ๆ

อเล็กซ์ ดอนเบิร์ก ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสารสนเทศน์และการศึกษายีน หนึ่งในทีมวิจัยอธิบายว่า เรามักจะคิดถึงภูมิคุ้มกันในเรื่องที่ว่ามันจะคุ้มกันหรือไม่ แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ต้องสนใจคือการติดเชื้อซ้ำเมื่อเวลาผ่านไป

เพราะเมื่อสายพันธุ์ใหม่ๆ ของโควิดเกิดขึ้นมา ภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากการติดเชื้อสายพันธุ์เดิมนั้นก็จะด้อยประสิทธิภาพลงในการสู้กับโควิด-19

นั่นคือสาเหตุที่ว่าผู้คนที่มีภูมิจากการติดเชื้อมักจะติดเชื้อซ้ำอีกครั้ง และโควิด-19 ก็เช่นเดียวกับไวรัสอื่นๆ มีความสามารถในการวิวัฒนาการและเสี่ยงต่อการติดซ้ำ

ยกตัวอย่างให้เห็นกันอย่างง่าย เช่น ไข้หวัดธรรมดา ผู้คนก็ยังคงจะติดไวรัสนี้ได้ และเกิดอาการป่วยกันทุกปี เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้ในแต่ละปีจะด้อยประสิทธิภาพลงตามระยะเวลาที่ทอดยาวออกไป แต่การป่วยนั้นจะเป็นเพียงอาการเล็กๆ น้อยๆ

ในทางกลับกัน โควิด-19 มีความอันตราย และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่ากันมาก

ดังนั้นแล้วการได้รับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติจึงไม่สามารถที่จะสร้างการป้องกันการติดเชื้อไวรัสใดๆ ซ้ำได้ ทีมวิจัยจึงเน้นย้ำถึงการที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแม้จะมีภูมิคุ้มกันสูงหลังจากหายจากเชื้อ

งานวิจัยชิ้นนี้ คือการค้นพบที่สำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ถึงวิธีใหม่ๆ ที่จะทำความเข้าใจและหาทางป้องกันรักษาวิด-19 และโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอื่นๆ  และเป็นการย้ำอีกว่า

“การฉีดวัคซีนนั้นสำคัญ”

สำหรับในประเทศไทยนั้น ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 55,887,882 โดส โดยแบ่งเป็นโดสแรก 33,232,868 โดส หรือ 47.61% ของประชากร และโดสสอง 21,187,548 โดส หรือ 30.35% ของประชากร

สำหรับโดสที่สาม หรือ บูสเตอร์โดส มีการฉีดไปแล้ว 1,467,466โดส

อ้างอิง
http://sciencedaily.com/releases/2021/10/211004104303.htm
https://inside.charlotte.edu/news-features/2021-10-04/unvaccinated-reinfection-sars-cov-2-likely
http://thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00219-6/fulltext