สปสช.ถวายชุดตรวจ ATK ให้ ร.ร.พระปริยัติธรรม 11 แห่ง รพ.สงฆ์ ช่วยกระจาย ‘พระ-สามเณร’

thumbnail

สปสช.ถวายชุดตรวจ ATK แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 11 แห่งในพื้นที่ กทม. โดยให้โรงพยาบาลสงฆ์รับผิดชอบการกระจาย ชี้ภิกษุสามเณรถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ด้านโรงพยาบาลสงฆ์เตรียมเร่งกระจายให้เสร็จในสัปดาห์นี้ หากพบสามเณรติดเชื้อจะแยกกักตัวใน Temple Isolation ไว้ก่อน ถ้ามีอาการแทรกซ้อนถึงจะเข้ามานอนในโรงพยาบาล


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. ได้ส่งมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ กทม. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 โดยมีพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดสังเวช เป็นประธานรับมอบและส่งต่อให้ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้บริหารจัดการการกระจาย ATK ต่อไป

พระเทพเวทีฯ กล่าวว่า สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากต้องบิณฑบาต ทำให้มีการติดต่อญาติโยมและเสี่ยงในการติดเชื้อ ต้องขอขอบคุณ สปสช. และโรงพยาบาลสงฆ์ที่มอบ ATK แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งในเบื้องต้นจะนำร่องมอบแก่แผนกสามัญในพื้นที่ กทม.ก่อน

“การที่ สปสช. มอบ ATK ให้ภิกษุสามเณรถือว่าเป็นมหากุศลอย่างใหญ่หลวง ตั้งแต่คณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมสนับสนุนเรื่องสุขภาพบนฐานของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก็ทำให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลสงฆ์ และ สปสช. ทำงานกับคณะสงฆ์ได้อย่างทันเหตุการณ์ อย่างเช่นการมอบ ATK ในครั้งนี้ก็จะทำให้สามเณรมีโอกาสในการดูแลสุขภาพภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที” พระเทพเวทีฯ กล่าว

ด้าน ภญ.ยุพดี กล่าวว่า นโยบายของบอร์ด สปสช. ต้องการใช้ ATK เป็นเครื่องมือตรวจคัดกรองให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดของโควิด-19 จึงได้อนุมัติงบจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุดเพื่อกระจายไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งในส่วนของภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดของ สปสช.ที่ไม่สามารถกระจาย ATK ให้แก่วัดต่างๆ ได้โดยตรง จึงได้ประสานโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยกระจายให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมใน กทม. รวม 11 แห่ง จำนวนนักเรียน 3,000 กว่ารูป รวมชุดตรวจที่จัดสรรทั้งหมดประมาณ 3,000 ชุด ส่วนภาพรวมการกระจาย ATK แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศนั้น ขณะนี้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมประมาณ 400 แห่ง จำนวนนักเรียน 30,000 กว่ารูป ซึ่งจะได้รับจัดสรร ATK ประมาณ 80,000 ชุด ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยบริการในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ละแห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการกระจาย ATK ต่อไป

ภญ.ยุพดี กล่าวอีกว่า เมื่อรับชุดตรวจไปแล้ว ต้องขอความร่วมมือว่าเมื่อตรวจแล้วได้ผลตรวจเป็นบวกหรือลบ ขอให้ช่วยรายงานข้อมูลเข้าระบบผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โดยปกติโรงพยาบาลสงฆ์ถวายการดูแลไม่เฉพาะแค่การรักษาแต่รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเฉพาะโควิด-19 ก็ทำร่วมกับคณะสงฆ์มานาน การที่ สปสช. นึกถึงคณะสงฆ์ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการส่งเสริมการศึกษาธรรม สืบทอดชะตาพระพุทธศาสนาไปด้วย ร่วมทั้งโรงพยาบาลสงฆ์เองก็เป็นไวยาวัจมัย เป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งในการช่วยบริหารจัดการให้เป็นไปตามกุศลเจตนาของเจ้าภาพ

“การได้ ATK ในครั้งนี้ ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ได้ดียิ่งขึ้น หลังจากนี้เราจะให้ทีมพยาบาลชุมชนเข้าไปถวาย ATK ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 11 แห่งใน กทม. พร้อมถวายคำแนะนำในการใช้ชุดตรวจ โดยจะทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลย ซึ่งกรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก เราจะมีมาตรการเบื้องต้นคือกักตัวใน Temple Isolation ไว้ก่อน แต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเช่น ไวรัสลงปอด ก็เข้ามารักษาในโรงพยาบาลต่อไป” นพ.ชำนิ กล่าว