คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมภารกิจคัดกรองโควิดเชิงรุก

thumbnail

ทีมบุคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมให้บริการประชาชนในการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ​ ลานจอดรถชั้น 4 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โดยผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกแต่ไม่มีอาการ จะได้รับการดูแลในระบบ Home Isolation ส่วนผู้ที่มีผลบวกและมีอาการป่วย จะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล