'ระบบพิสูจน์ตัวตน' ป้องกันการสวมสิทธิ์ ดูแลผู้ป่วยโควิดผ่าน Home Isolation

thumbnail

คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท ดำเนินการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านระบบการดูแลที่บ้าน (Home isolation: HI) และระบบการดูแลในชุมชน (Community isolation: CI) โดยใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Code) ของผู้ป่วยผ่าน Line OA เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ซึ่งหน่วยบริการได้รับ Authen Code เพื่อนำไปเบิกจ่ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)