ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์พักคอยวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โมเดล "Temple Isolation" ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) รองรับทั้งภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมถึงประชาชนในละแวกใกล้เคียงที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาดูแล โดยจับคู่กับโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า อีกทั้งมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลบุษราคัม มาช่วยเสริม