รู้ขั้นตอน...ตรวจ ATK ด้วยตนเอง อย่างถูกวิธี

thumbnail

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาธิตขั้นตอนการตรวจโควิด-19 โดยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ชนิด Self test อย่างถูกวิธี รวมถึงคำแนะนำการเข้าสู่ระบบดูแลหากผลติดเชื้อ