ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชวนดาวน์โหลดภาพชุด "สวัสดี 7 วัน รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง" เพื่อใช้แทนภาพชุดเดิมๆ ที่เคยบอกสวัสดีกันในโลกออนไลน์


สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดภาพชุด "สวัสดี 7 วัน รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง" ได้ทาง https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2197855950357161/ เพื่อใช้แทนภาพชุดเดิมๆ ที่เคยบอกสวัสดีกัน
 
โดยภาพชุดนี้ มีเนื้อหาของอาการแสดงที่ต้องทราบ เพื่อให้รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง เพราะโรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต