'อยู่บ้าน' ก็ยังเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19

thumbnail

เชื้อโควิด-19 อยู่รอบตัวเราได้แม้แต่ในบ้าน การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือสมาชิกในครอบครัว จึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการทำความสะอาดพื้นที่-จุดที่มีการสัมผัสร่วม