5 เทคนิคดื่มน้ำ ดื่มอย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพ

thumbnail

น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย ทุกคนควรดื่มน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี น้ำยังมีประโยชน์ทั้งการรักษาสมดุลให้กับอวัยวะภายใน และยังทำให้สดชื่นได้อีกด้วย

กรมอนามัยจึงได้ออกคำแนะนำ 5 เทคนิคดื่มน้ำ ดื่มอย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นความรู้ต่อประชาชนในการนำไปปฏิบัติตามเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี