‘ชมรมเภสัชชนบท’ เปิดรับ RX Volunteer ให้คำแนะนำการใช้ยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ แก่ผู้ป่วยโควิดที่อยู่ใน Home Isolation

thumbnail

ชมรมเภสัชชนบท เปิดรับ ‘เภสัชกรอาสาสมัคร’ ช่วยสนับสนุนการสู้โควิด-19 ให้คำแนะนำใช้ยา คลายความกังวล-ว้าเหว่ ของผู้ป่วย


ชมรมเภสัชชนบท ได้ระดมอาสาสมัครเภสัชกร RX Volunteer ช่วยสนับสนุนการทำงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการประสานติดตามข้อมูลและให้คำแนะนำในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งจะทำให้ได้รับยารวดเร็วขึ้นตามแนวทางรักษาใหม่

นอกจากนี้ เครือข่ายเภสัชกร นพย. กลุ่มเภสัชกรร่วมใจรับใช้สังคม อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามและมหาสาคม ยังได้ร่วมส่งอาสาสมัครมาช่วยงาน การประสานงานและให้คำแนะนำการใช้ยาแบบเจาะลึกถึงตัวผู้ป่วย

ทั้งนี้ เครือข่ายเภสัชกรพบว่า ผู้ป่วยล้วนมีภาวะอ้างว้าง ว้าเหว่ และขาดที่พึ่ง มีคำถามในการดูแลสุขภาพจำนวนมากที่รอคอยคำตอบ ทั้งการใช้ยาและสิ่งที่ต้องทำเมื่อใช้ยาครบคอร์สแล้ว รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือต่างๆ ที่รอคอยจากภาครัฐ เช่น การติดเชื้อทั้งครอบครัว การส่งตัว ออกซิเจน ชาวต่างประเทศและแรงงานข้ามชาติที่รอการรักษาซึ่งข้อมูลบางอย่างได้ประสานทีมที่สนับสนุนในเรื่องนั้นๆ ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ชมรมเภสัชชนบทยังต้องการเภสัชกรอาสาสมัครจำนวนมากที่มาร่วมภารกิจนี้ และชมรมเภสัชชนบทกำลังจะร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมช่วยดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยระดับครอบครัวและชุมชนให้ต่อเนื่อง ในเร็วๆ นี้