เตรียมให้พร้อม หากสมาชิกครอบครัวต้อง "แยกกักตัวที่บ้าน"

thumbnail

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะครอบครัวเตรียมความพร้อมกรณีมีผู้ต้องแยกกักอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) จัดเตรียมพื้นที่และการจัดการบ้าน พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัย และผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัว โดยมีคำแนะนำสำหรับครอบครัว ดังนี้

1. แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
2. หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่างผู้ต้องถูกแยกกักตัวและคนอื่นๆ ในครอบครัว
3. จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึง
4. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จานชาม เป็นต้น
5. ในกรณีซักมือควรแยกการทำความสะอาดเสื้อผ้า
6. การใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย (พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%)
7. เตรียมถังขยะมีฝาปิดมิดชิด และของใช้ส่วนตัว ไว้สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ ทั้งในบริเวณที่นอนและห้องน้ำ
8. ถ้ามีห้องนอนห้องเดียวแต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่ง โปร่งที่สุด (พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน หากพบมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดง ถ่ายเหลว หรือหากตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วพบว่ามีค่าต่ำกว่า 95% ให้ไปพบแพทย์ทันที)

คำแนะนำการปฏิบัติตัว ของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในบ้าน/คอนโด/แฟลต
- สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที
- แยกกันกินอาหารและไม่ดื่มน้ำร่วมกัน เก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน นำไปผึ่งแดดให้แห้ง
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกัก โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
- แยกตะกร้าและแยกซัก ส่วนการใช้เครื่องซักผ้าและการตากสามารถรวมกันได้
- ควรทำสะอาดบ้านสม่ำเสมอทุกวัน ด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดพื้นผิว บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ