แนวทางการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test

thumbnail

การตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test จะรู้ผลภายใน 30 นาที โดยประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่ “หน่วยตรวจโควิดเชิงรุก” ทุกแห่ง ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมให้การสนับสนุนชุดตรวจ เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ว่าจะตรวจให้ได้วันละ 1 หมื่นคน

ทั้งนี้ หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) ผู้ป่วยทุกรายจะเข้าสู่ระบบ Home Isolation :HI , Community Isolation : CI ซึ่งภายใน 48 ชั่วโมง จะมีคลินิกชุมชนอบอุ่นติดต่อกับมา หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14