สธ.ทำวิจัย 'ฟ้าทะลายโจร' เชิงลึก เร่งตรวจสอบประสิทธิผลให้ชัดเจน ใช้ยาสมุนไพรสู้โควิด-ต่อยอดธุรกิจ

thumbnail

สธ.เร่งพิสูจน์ประสิทธิภาพ "ฟ้าทะลายโจร" ทำวิจัยชั้นสูง-สร้างความมั่นใจประชาชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ หนุนนำสมุนไพรไทยสู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยในเสวนาวิชาการ "ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19" เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทำวิจัยแบบ RCT (Randomised control trial) ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดลองทางคลินิก เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นวิธีการชั้นสูงเพื่อรองรับการใช้ยาสมุนไพรนี้ได้ชัดเจน

สำหรับเวทีเสวนาวิชาการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารนโยบายสถานการณ์การใช้สมุนไพร เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร นักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับ และพร้อมนำไปช่วยในการรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากมีสารสำคัญคือ แอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งมีประสิทธิภาพหลายอย่าง

"ผลการวิจัยการใช้ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูง ต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 พบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่หากนำมาใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อป่วยควรใช้ในปริมาณตามคำแนะนำของแพทย์" นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็งให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้ว เรื่องของฟ้าทะลายโจรยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ โดยต้องมีการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยพัฒนาสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วย

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมฯ ได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เข้ามาใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 อย่างกว้างขวาง อาทิ ศูนย์แรกรับนิมิบุตร โรงพยาบาลบุษราคัม และในเรือนจำที่มีผู้ป่วยโควิด

"การจัดเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านสาธารณสุข" พญ.อัมพร กล่าว