อบต.โพนสูง ใช้งบกองทุนตำบล อำนวยความสะดวกประชาชน จัดรถรับส่งไปฉีดวัคซีนโควิด-19

thumbnail

อบต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล "กปท." ผุดโครงการจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ชี้อำนวยความสะดวกเพราะพื้นที่กว้างกว่า 100 ตร.กม. มีผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กับลูกหลาน


นางปณิธี ประสมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (อบต.โพนสูง) อ.ด่านซ้าย จ.เลย รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทาง อบต.จึงได้จัดทำโครงการจัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล โดยใช้เงินจากเงินประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขภาพของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) หรือกองทุนสุขภาพตำบล

นางปณิธี กล่าวว่า ลักษณะของพื้นที่ ต.โพนสูง มีพื้นที่กว้างกว่า 100 ตร.กม. แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน ที่ประชุมคณะกรรมการในระดับอำเภอและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จึงประสานมาว่าจะมีวิธีใดช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในการมาฉีดวัคซีน เพราะผู้สูงอายุบางคนไม่ได้อยู่กับลูกหลาน ลูกหลานออกไปทำงานนอกพื้นที่หมด ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง อีกประการคือจะได้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลไม่ลำบากในการจัดที่จอดรถด้วย

นางปณิธี กล่าวว่า เมื่อได้รับโจทย์เช่นนี้ ตนจึงเสนอโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ซึ่งรายละเอียดโครงการนี้ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนแต่ละรอบมาให้ทาง รพ.สต. แล้ว รพ.สต.ประสานกับ อบต. ในการจัดหารถสองแถวพร้อมอาหารและเครื่องดื่มมารับตัวกลุ่มเป้าหมายไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล โดยจะมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทำการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นรถและช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อไปถึงโรงพยาบาล

นางปณิธี กล่าวว่า ขณะนี้มีการฉีดไปรอบแรกแล้วเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 32 คนจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงเพราะมีผู้ติดเชื้อ 2 มารอบ ส่วนกลุ่มที่เหลือขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอยู่ โดยเป้าหมายการรับส่งตัวไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลของทั้งตำบลจะอยู่ที่ 3,000 คน ซึ่งแต่ละรอบทางโรงพยาบาลจะกำหนดเป้าหมายมาให้ว่าเป็นกลุ่มใด จำนวนเท่าใด ทาง อบต.ก็จะประสานจ้างรถรับส่งมาเป็นรายครั้ง ถ้ามีจำนวนมากก็จ้างหลายคัน เป็นต้น