วัคซีนโควิดในไทย ไปถึงไหนแล้ว [update 11/06/64]

thumbnail

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดในการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้วัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดยบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขออนุญาต และ อย. อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน

เมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน อย.ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 5 ราย ได้แก่ 1. วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 2. วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 3. วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด 4. วัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 5. วัคซีนของซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ปัจจุบันสถานะของวัคซีนแต่ละตัวเป็นอย่างไร และไทยเรามีจำนวนการฉีดไปถึงไหน "The Coverage" รวบรวมมาให้ผ่านอินโฟกราฟิกฉบับนี้