ครม. ควักเงิน 300 ล้าน รับมือ ‘โควิด-19’ ระบาดคุก

thumbnail

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 อนุมัติงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถาน จากงบกลาง ภายในกรอบวงเงิน 311.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดตรวจเชื้อแบบ RT PCR จำนวน 1 แสนชุด รวม 80 ล้านบาท, ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามใน กทม.และปริมณฑล จำนวน 2 แห่ง รวม 51.9 ล้านบาท, ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามประจำเขตกลุ่มเรือนจำ จำนวน 10 แห่ง รวม 92.6 ล้านบาท, ก่อสร้างและปรับปรุงห้องกักกันโรคประจำเรือนจำ จำนวน 65 แห่ง รวม 49.8 ล้านบาท และวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำ รวม 37.1 ล้านบาท