วัคซีนโควิดในไทย ไปถึงไหนแล้ว [update 25/05/64]

thumbnail

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยความคืบหน้าการอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ซึ่งล่าสุดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว และอยู่ในขั้นตอนประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ทำให้ขณะนี้ยอดรวมวัคซีนที่ อย. อนุมัติ มีรวมแล้ว 4 ราย และอยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารประเมินคำขออีก 3 ราย

ปัจจุบันสถานะของวัคซีนแต่ละตัวเป็นอย่างไร และไทยเรามีจำนวนการฉีดไปถึงไหน "The Coverage" รวบรวมมาให้ผ่านอินโฟกราฟิกฉบับนี้