แนวทางการปูพรม ฉีดวัคซีนแบบ Walk in

thumbnail

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบนโยบายปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. 2564 ใน 3 รูปแบบ คือ 1. การนัดผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรืออื่นๆ ที่รัฐบาลจัดให้ 2. นัดเป็นกลุ่มก้อน เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน 3. การปูพรมเปิด Walk In

สำหรับการเปิดรับ Walk In นี้จะให้ทางพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปูพรมเพื่อฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่สมัครใจในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด