วอนประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนในไทย ทั้ง 'ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า' ทดสอบตลอด-ได้มาตรฐานทุกรุ่น

thumbnail

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันวัคซีนโควิด-19 ในไทยทั้ง 2 ยี่ห้อ "ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า" ได้มาตรฐานทุกรุ่น ผ่านการทดสอบกว่า 10 รายการ ปราศจากเชื้อ-ความเป็นพิษ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น-รับการฉีด


นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 2 ยี่ห้อที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยขณะนี้ คือ วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่ามีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ซึ่งได้สร้างความกังวลและความกลัวต่อประชาชน ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีน

สำหรับวัคซีนจากทั้ง 2 บริษัท ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรับรองรุ่นการผลิตแล้วทุกรุ่น ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้มีการรับรองวัคซีนโคโรนาแวค จำนวน 7 รุ่นการผลิต และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 1 รุ่นการผลิต

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เข็มแข็ง ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน ดังนั้นวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยผ่านการพิจารณาข้อมูลการผลิต การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน

“ส่วนกรณีการเกิดอาการข้างเคียงและสงสัยการปนเปื้อนของวัคซีนนั้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมฯ ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิตที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อ ความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง ปริมาณโปรตีนของเซลล์ที่ใช้ในการผลิต ทั้งหมดให้ผลผ่านเกณฑ์ ดังนั้นโอกาสปนเปื้อนเฉพาะรุ่นการผลิตหรือเฉพาะบางขวดนั้นแทบไม่มีเลย” นพ.ศุภกิจ กล่าว