7 วิธีจัดการศพโควิด ปลอดภัยตั้งแต่โรงพยาบาลถึงเตาเผา

thumbnail

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเวลานี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรายวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ต้องปลอดภัย

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้มีคำแนะนำสำหรับการจัดการศพให้ปลอดภัยใน 7 ข้อหลัก เพื่อจัดการศพที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงการจัดพิธีศพ ตามข้อมูลนี้

 1. เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บศพโดยใส่ชุดป้องกัน PPE
 2. บรรจุศพลงในถุง 2 ชั้น ที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว
 3. งดการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยาศพ
 4. ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ และหลีกเลี่ยงการเปิดหีบศพ ในทุกศาสนา
 5. เผาหรือฝังศพทั้งถุงในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง
 6. ในการเผาศพ ให้ใช้เตาเผาเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเผากลางแจ้ง
  ใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบสองห้องเผา อุณหภูมิห้องเผา >760 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้องควัน >1,000 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการเผา ในระหว่างการเผาศพไม่ควรเปิดประตูเตาเผาศพ หลีกเลี่ยงการเขี่ยศพหรือพลิกศพ
 7. เมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยถือได้ว่าเชื้อโรคถูกทำลายหมดแล้ว จึงเก็บกระดูกเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลต่อได้

การจัดพิธีศพ ให้ทุกศาสนาปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 • เตรียมความพร้อมและทำความสะอาดสถานที่จัดงาน วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้
 • จัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาร่วมงาน บริการจุดล้างมือบริเวณทางเข้า-ออก
 • จัดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

การปฏิบัติตนของผู้เข้าร่วมพิธีศพ

 • ต้องลงทะเบียนเข้างานด้วยสมุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ตามที่ผู้จัดงานเตรียมไว้
 • ประเมินตนเองด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือเลือกประเมินผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมพิธี หรือสัมผัสสิ่งสกปรก
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่จับกลุ่มสนทนา และใช้เวลาในการร่วมพิธีให้น้อยที่สุด
 • เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 • สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดง และถ่ายเหลว ให้งดเข้าร่วมพิธี แนะนำไปพบแพทย์