สปสช.ปรับระบบเบิกจ่ายแบบด่วนจี๋ เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาโรงพยาบาล เสริมสภาพคล่องหน่วยบริการรับมือโควิด

thumbnail

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยบริการ จากเดิมที่จ่ายทุก 1 เดือน เป็นจ่ายทุกๆ 15 วัน หรือเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยบริการรับมือโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป