ปากคำอธิบดีทรัพย์สินทางปัญญา ให้สิทธิบัตร ‘ฟาวิพิราเวียร์’ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำชี้แจงภายใน ส.ค.นี้

thumbnail

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุ หากบริษัทผู้ยื่นคำขอสิทธิบัตร ยาฟาวิพิราเวียร์ชี้แจงมีเหตุผลก็จะให้สิทธิบัตร แต่ถ้าชี้แจงเหมือนเดิมก็จะยกเลิกคำขอ


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 ตอนหนึ่งว่า เดทไลน์ที่บริษัทผู้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ (Favilavir) ต้องชี้แจงกลับมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาคือภายในเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งหากมีการยื่นกลับมาก็ต้องพิจารณาใหม่ ถ้ามีเหตุผลเพียงพอก็รับจด ถ้าชี้แจงมาแล้วยังเหมือนเดิม คือไม่มีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น ก็จะปฏิเสธคำขอ แต่หากยื่นกลับมาไม่ทันเดทไลน์ก็จะเท่ากับเป็นการละทิ้งคำขอ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้บริษัทผู้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร ได้ยื่นขอให้ตรวจสอบมาตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2564 โดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น จึงได้แจ้งกลับไปยังบริษัทดังกล่าวแล้ว โดยให้บริษัทดังกล่าวชี้แจงกลับมาภายในเดือน ส.ค.นี้

นายวุฒิไกร กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ได้เชิญกรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามารือร่วมกันเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 เพราะอยากให้เป็นวาระแห่งชาติและทำงานกันเป็นทีมเพื่อคุณภาดชีวิตของประชาชนคนไทย และเป็นไปตามกฎหมาย