ขั้นตอนการปฏิบัติตัว เมื่อตกอยู่ในความเสี่ยง ‘โควิด-19’

thumbnail

เมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือ “ประเมินความเสี่ยง” ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของภาครัฐ โดยระบบจะประเมินว่าท่านมีความเสี่ยงระดับใด หากอยู่ในกลุ่ม “เสี่ยงสูง” ให้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองอยู่ในความเสี่ยงได้จาก Infographic ชิ้นนี้