สปสช.พร้อมจ่ายชดเชยหน่วยบริการ กรณีดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

thumbnail

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่ ด้วยการจ่ายค่าตรวจคัดกรองครอบคลุมคนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษา หากพบเชื้อ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิของตัวเองได้