“อนุทิน” เตรียมจัดสรร “วัคซีนโควิด-19” ดูแลทันตแพทย์-ผู้ช่วย ภาคเอกชนทั่วประเทศ

thumbnail

“อนุทิน” ระบุ “ทันตแพทย์” วิชาชีพบริการทันตกรรม เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูงอันดับต้นของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมตอบรับ “ทันตแพทยสมาคมฯ” จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมดูแล “ทันตแพทย์ในภาคเอกชน” กว่า 8 พันคนทั่วประเทศ เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมโรค      

จากกรณีที่ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่ม Well Mixed Team ได้ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับทันตแพทย์ที่ทำงานในภาคเอกชนนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทันตแพทย์เป็นหนึ่งในวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่ร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชน โดยการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่มีปัญหาการบดเคี้ยวนำมาซึ่งการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรง อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทันตแพทย์ที่ต้องทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง โดยเฉพาะมีการสัมผัสน้ำลายในระหว่างให้บริการ ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ที่ทำงานอยู่ที่ภาครัฐและภาคเอกชน   

ดังนั้นการที่ทันตแพทยสมาคมทำหนังสือเพื่อขอให้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับทันตแพทย์ที่ให้บริการทันตกรรมในภาคเอกชนที่มีประมาณ 8,020 คน หรือกว่าครึ่งหนึ่งของทันตแพทย์ทั้งหมด กระจายอยู่ในคลินิกทันตกรรมขนาดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง จึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกับทันตแพทย์ที่ทำงานในภาครัฐ โดยตนมอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประสานเพื่อดำเนินการต่อไป    

ด้าน ทพ.ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดมายังทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และบุคลากรที่ให้การรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม แต่การให้บริการทันตกรรมยังต้องดำเนินต่อไปเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยปัจจุบันมีทันตแพทย์ที่ให้บริการในภาคเอกชนเกินร้อยละ 50 ของการให้บริการในประเทศ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่วมกับกลุ่ม Well Mixed เป็นตัวแทนของทันตแพทย์ไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ในภาคเอกชน

“ทันตแพทยสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านอนุทินที่เห็นความสำคัญของวิชาชีพทันตแพทย์และให้การดูแลอย่างเสมอภาค ทั้งทันตแพทย์ที่ทำงานในส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งการได้รับวัคซีนโควิด-19 นี้ นอกจากช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทันตแพทย์ในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนแล้ว ยังช่วยป้องกัน ควบคุมและลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ลงได้ โดย World Economic Forum รายงานว่า ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงในลำดับต้นๆ ของบุคลากรทางการแพทย์” นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าว

นอกจากนี้ ทพ.ชวลิต กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้ประสานเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 แล้ว ทางทันตแพทยสมาคมฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป