'ประกันสังคม' ขยายเวลาผู้ประกันตน ลูกจ้างสิ้นสุด ม.33 ตั้งแต่ ก.ย.62 แสดงตนเข้า ม.39 ได้จนถึง มิ.ย.64

thumbnail

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงแรงงาน ขยายเวลาเอื้อ ม.33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2563 กว่า 2 แสนคน แสดงจำนงเข้า ม.39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อเนื่อง


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 ว่า ครม.ได้เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หากประสงค์อยู่ในระบบประสังคมต่อไป ให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

พร้อมกันนี้ยังขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือน มี.ค. 2563 ถึงงวดเดือน พ.ค. 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะสามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ประกันสังคม ได้ประมาณ 207,700 คน ทำให้มีหลักประกันด้านสุขภาพผ่านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง