'รพ.ขอนแก่น' พัฒนาระบบ I-Smart ใช้หุ่นยนต์จ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมคิวอัจฉริยะ-แห่งแรกในอีสาน

thumbnail

รพ.ขอนแก่น พัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ "I-Smart Pharmacy KKH" เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ช่วยให้การรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลขอนแก่นได้พัฒนาห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละเกือบ 4,000 ราย โดยเฉพาะช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาถึง 10 รายการ ให้ได้รับยาที่ถูกต้องและรวดเร็ว

สำหรับขั้นตอนการจ่ายยาด้วยระบบ I-Smart Pharmacy KKH จะเริ่มต้นจากผู้ป่วยยื่นใบสั่งยาพร้อมรับหมายเลขประจำตัวรับยา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะบันทึกคำสั่งการใช้ยา ลงทะเบียนตะกร้ายากับใบสั่งยาโดยใช้ QR Code และส่งตะกร้ายาไปยังสถานีจัดยาด้วยระบบสายพาน โดยมีระบบไฟ LED นำทางพร้อมจอภาพแสดงผล

ทั้งนี้ ในส่วนของตู้ยาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น จะปิดล็อกตลอดเวลา โดยช่องยาจะเปิดเมื่อสแกนใบสั่งยาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงยาได้เท่านั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้อง รัดกุม และความปลอดภัยในการจัดยา

ขณะเดียวกัน ยังใช้หุ่นยนต์นับเม็ดยาช่วยจัดยาให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้ป่วยต้องได้รับ โดยมีเภสัชกรตรวจสอบยาและซองยา ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลที่แสดงลักษณะเม็ดยา ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จากนั้นส่งให้หุ่นยนต์จ่ายตะกร้ายาอัตโนมัติตามลำดับไปยังจุดจ่ายยา ซึ่งจะมีเภสัชกรตรวจสอบยาอีกครั้ง ก่อนจ่ายยาและแนะนำการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยไม่รอรับยา ก็ยังมีระบบการพักตะกร้าที่สามารถกลับมาค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง โดยผู้ป่วยสามารถตรวจสอบลำดับคิวและสถานะการจัด-จ่ายยา ผ่านบริเวณหน้าห้องจ่ายยา หรือจอแสดงผลสถานะขนาดใหญ่บริเวณจุดนั่งรอ หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านตู้ Kiosk

"ระบบจ่ายยา I-Smart Pharmacy KKH โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ถือเป็นการพัฒนาและก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ที่มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพและการบริการด้านสุขภาพ" นพ.เกียรติภูมิ กล่าว