เปิดเอกสารกำกับยา “วัคซีน AstraZeneca” ฉบับละเอียด : ก่อนฉีดต้องอ่าน !!!

thumbnail

COVID-19 Vaccine AstraZeneca หรือ วัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca

มีข้อบ่งใช้สำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค
 
แพทย์ผู้ใช้ยาจำเป็นต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทราบตามที่กำหนด 

โปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียด โดย คลิกที่นี่