ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดมอบประกาศนียบัตรรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรก แก่ 397 สถานพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA พร้อมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพไทย


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในรูปแบบเสมือนจริงเป็นครั้งแรก ให้กับผู้แทนสถานพยาบาล จำนวน 397 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 ก่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare”

สำหรับสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 482 แห่ง และเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรเสมือนจริง จำนวน 397 แห่ง ได้พัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล โดยมีทั้งสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรก สถานพยาบาลที่ต่ออายุการรับรอง สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ และสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การพัฒนาคุณภาพถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ระบบบริการสุขภาพมีการพัฒนาต่อเนื่อง และพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบบริการของประเทศไทยจะขยายผลในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จาก 2P Safety เป็น 3P Safety คือ เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย (Patient) บุคลากร (Personnel) และสังคม (People and Public)

นายสาธิต กล่าวอีกว่า สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ย่อมเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีมาตรฐานในการบริการสุขภาพ ซึ่งในสถานการณ์ที่ผ่านมา สถานพยาบาลในประเทศไทยได้รับความไว้วางใจ โดยทุกโรงพยาบาลต่างเหน็ดเหนื่อย เสียสละ และอดทนเป็นอย่างมาก

"ผมขอส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เพื่อเราจะร่วมด้วยช่วยกัน ในการรักษาความไว้วางใจที่ได้รับจากทุกภาคส่วนให้ต่อเนื่องและยืนยาว" นายสาธิต กล่าว

ด้าน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางสถาบันฯ จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ให้เป็นรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) โดยเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live Streaming ต่อเนื่องตลอด 3 วัน

นอกจากนี้ ตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน ยังจะมีการจัดทำนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเสมือนจริง ซึ่งจัดแสดงผ่านระบบออนไลน์ ที่จะช่วยสร้างเสริมความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้ดีเด่นมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนต่อไป