ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บรรยากาศคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย "นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา" เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบาย โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (Cancer Anywhere) ของโรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ลดความแออัดของหน่วยบริการ และลดความล่าช้าในการรอคิวเข้ารับบริการ

ทั้งนี้ จากเดิมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อาจต้องใช้เวลารอคอยการรักษาถึง 8 สัปดาห์ ทั้งที่ปกติไม่ควรเกิน 6 สัปดาห์ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลต้องมองหาวิธีการระบายผู้ป่วยไปยังภาคเอกชน

แต่เมื่อมีโครงการ “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ได้ทำให้เกิดแนวคิดเชื่อมต่อภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกัน มีการทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จ.ชลบุรี ผลปรากฏว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยนั้นเข้ารับรังสีรักษาได้อย่างทันเวลา