4 ช่องทางการ 'นัดหมาย' ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ครอบคลุม 7 กลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิ)

thumbnail