Opinion

  สัปดาห์บุคลากรสาธารณสุขโลก World Health Worker Week ชวนระลึกถึงความขาดแคลนกำลังคน

  ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Research Fellow, Takemi Program in…

  ‘หวัดโควิด’ รบหนักในสมรภูมิทั่วประเทศไทย ก่อนจะเริ่มสงบศึก

  ผมขอใช้คำว่าหวัดโควิด เพราะโควิดในยุคนี้จะมีอาการเหมือนหวัดเป็นส่วนใหญ่  เราต้องรอถึงวันที่ 1 กรกฏาคมปีนี้ไหม ถึงจะประกาศว่าโควิดกลายเป็นหวัดโควิดแล้ว ผมค่อนข้างแน่ใจว่าว่าไม่ต้องรอแล้ว สถานการณ์เปลี่ยนไปเร็วมาก จะรออีกสามเดือนไปทำไมกัน เมื่อไตรมาสสองของปี…

  อาจารย์แพทย์รามาฯ เสนอรัฐ เปิดโปรแรง! อัดฉีด ‘ผู้สูงอายุ’ หัวละ 1,000 กระตุ้นรับวัคซีนโควิดก่อนสงกรานต์

  หมายเหตุ : ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอแนวทางเสริมแรงทางบวกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ก่อนถึงช่วงสงกรานต์…

  สร้างแรงจูงใจ ในการรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม ด้วยการออก ‘ลอตเตอรี่พิเศษ’

  การฉีดวัคซีนถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันทั้งการติดโรคโควิด–19 และยังสามารถการลดความรุนแรงเมื่อติดโรคแล้ว ทำให้ความสูญเสียทั้งทางค่ารักษาพยาบาล ความสูญเสียของครอบครัวลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไปด้วย จากรายงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 64 พบว่ามีการฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสมของประชาชนไทยมากว่า 90 ล้านโดส แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47.3 ล้านราย…

  โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย จะจัดการอย่างไร

  ปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่สำคัญในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพคือ ปัญหาการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพบการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณที่เป็นเท็จ หรือเกินจริง นับเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน และยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีการทำงานแบบแยกส่วน ประกอบกับการมีบุคลากรในจำนวนที่จัด การจะจัดการปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพจึงจะต้องมีการบูรณาการงานเฝ้าระวัง ควบคุม…

  โอกาสไทยผลิต ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ ช่วยชาวโลก

  เมื่อได้ยินข่าว “รัฐบาลปากีสถาน” ส่งเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยประชาชน “อินเดีย” ที่ประสบภัยพิบัติจากโควิดอย่างสาหัสอยู่ในขณะนี้แล้ว อดไม่ได้ที่จะชื่นชม นี่คือความงดงามยิ่งของมนุษย์ แม้เคยมีความทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันก็มีการคิดช่วยเหลือกันด้วยการที่เป็นประเทศที่อยู่ติดกัน การที่ “สหรัฐอเมริกา”…

  หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 4 : จบ)

  แนวคิดที่สี่ ผู้รับผิดชอบค่าวัคซีนและการจัดหาวัคซีน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติในมาตรา 47…

  หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 3)

  แนวคิดที่สาม ความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน วัคซีนที่จะนำมาใช้ได้กับประชาชนต้องผ่านการพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผล โดยการทดสอบในคนทั้ง 3 ระยะ และผ่านการพิจารณาขององค์การอาหารและยาของประเทศก่อนเสมอ

  หลากหลายเรื่องแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 2)

  แนวคิดที่สอง จะเริ่มนำวัคซีนมาใช้เมื่อไร โดยหลักการสำหรับโรคระบาดที่เกิดจากโรคติดเชื้อ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยางโควิด-19 เมื่อมีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลก็ควรนำมาใช้โดยเร็ว

  หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 1)

  ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ต่อต้นปี 2564 ความหวังเรื่องวัคซีนเริ่มเรืองรองขึ้น หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว เริ่มจากอังกฤษเป็นประเทศแรกที่เริ่มสตาร์ตก่อนใครเพื่อน ตามมาด้วยประเทศร่ำรวยหลายประเทศ เช่น…

  แด่นายแพทย์มงคล ณ สงขลา

  นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ จากโรคมะเร็งไตที่ลุกลาม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563…

  ความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดี ‘ทรัมป์’

  ในที่สุดประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” ก็ถูกเบียดตกเก้าอี้ พ่ายแพ้ไปอย่าง “บอบช้ำ” ในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563…