Opinion

  โอกาสไทยผลิต ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ ช่วยชาวโลก

  เมื่อได้ยินข่าว “รัฐบาลปากีสถาน” ส่งเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยประชาชน “อินเดีย” ที่ประสบภัยพิบัติจากโควิดอย่างสาหัสอยู่ในขณะนี้แล้ว อดไม่ได้ที่จะชื่นชม นี่คือความงดงามยิ่งของมนุษย์ แม้เคยมีความทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันก็มีการคิดช่วยเหลือกันด้วยการที่เป็นประเทศที่อยู่ติดกัน การที่ “สหรัฐอเมริกา”…

  หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 4 : จบ)

  แนวคิดที่สี่ ผู้รับผิดชอบค่าวัคซีนและการจัดหาวัคซีน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติในมาตรา 47…

  หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 3)

  แนวคิดที่สาม ความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน วัคซีนที่จะนำมาใช้ได้กับประชาชนต้องผ่านการพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผล โดยการทดสอบในคนทั้ง 3 ระยะ และผ่านการพิจารณาขององค์การอาหารและยาของประเทศก่อนเสมอ

  หลากหลายเรื่องแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 2)

  แนวคิดที่สอง จะเริ่มนำวัคซีนมาใช้เมื่อไร โดยหลักการสำหรับโรคระบาดที่เกิดจากโรคติดเชื้อ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยางโควิด-19 เมื่อมีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลก็ควรนำมาใช้โดยเร็ว

  หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 (ตอนที่ 1)

  ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ต่อต้นปี 2564 ความหวังเรื่องวัคซีนเริ่มเรืองรองขึ้น หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว เริ่มจากอังกฤษเป็นประเทศแรกที่เริ่มสตาร์ตก่อนใครเพื่อน ตามมาด้วยประเทศร่ำรวยหลายประเทศ เช่น…

  แด่นายแพทย์มงคล ณ สงขลา

  นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ จากโรคมะเร็งไตที่ลุกลาม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563…

  ความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดี ‘ทรัมป์’

  ในที่สุดประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” ก็ถูกเบียดตกเก้าอี้ พ่ายแพ้ไปอย่าง “บอบช้ำ” ในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563…