Movement

‘ธรรมศาสตร์’ รุกการแพทย์สมัยใหม่ พัฒนา ‘แอนติบอดีต่อหมู่เลือดจำเพาะ’ ช่วยถ่ายเลือด ‘ผู้ป่วย-ชาวเอเชีย’ แม่นยำ

คณะสหเวชศาสตร์ มธ. ผุดนวัตกรรมผลิต "แอนติบอดีต่อหมู่เลือดจำเพาะ" ใช้ตรวจหมู่เลือดชาวไทย-เอเชีย แม่นยำ ช่วยเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยที่ต้องรับการเปลี่ยนถ่ายเป็นประจำ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น …

'รพ.ขอนแก่น' พัฒนาระบบ I-Smart ใช้หุ่นยนต์จ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติ พร้อมคิวอัจฉริยะ-แห่งแรกในอีสาน

รพ.ขอนแก่น พัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ "I-Smart Pharmacy KKH" เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ช่วยให้การรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว…

สปสช.ชวนคนพิการร่วมรับฟังความเห็น พัฒนาสิทธิบัตรทอง ครั้งแรกผ่าน “Facebook Live”

10 มิ.ย.นี้ สปสช.จัดรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปี 2563 “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal” ครั้งแรกผ่าน “Facebook live…