กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน "กองทุนสุขภาพตำบล"

ล้อมวง ‘ผู้สูงวัย’ ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างความมั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 โครงการดีๆ จากกองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสารจำนวนมากที่ไหลบ่าอยู่ในทุกช่องทางการสื่อสาร อาจสร้างความสับสนและความเข้าใจผิด โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เต็มไปด้วยข้อมูลล้นทะลัก แน่นอนว่าย่อมมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่น-ความมั่นใจของประชาชน ปัญหาเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้น หากโฟกัสไปในกลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่อาจไม่ได้เท่าทันเทคโนโลยีทั้งหมด แต่ก็เป็นกลุ่มสำคัญที่รับข่าวสารและร่วมกันวิเคราะห์ข่าวสารในแต่ละวัน…

หนุนใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล จัดบริการยานพาหนะในท้องถิ่น พาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโควิด

นับตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นมา ประเทศไทยเราเริ่มแคมเปญระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายในการฉีดอยู่ที่ 50 ล้านคน…

Success Story กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลโคกชะงาย พัทลุง “ให้เจ้าของสุขภาพมีส่วนร่วมมากที่สุด”

กองทุนสุขภาพตำบลเป็นกองทุนที่จัดสรรโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บวกด้วยเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกออกแบบมาให้ใช้จ่ายเงินให้หมดแบบปีต่อปีเพื่อให้หน่วยบริการและภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆนำเงินเหล่านี้ไปดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบในหลายๆพื้นที่คือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้หมดตามเป้าที่วางไว้ เกิดปรากฎการณ์เงินค้างท่อสะสมติดต่อกันหลายปีจนบางแห่งมีเงินเหลืออยู่หลายสิบล้านบาทเลยทีเดียว เมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้บริหาร สปสช.…

สตง.ย้ำใช้งบกองทุนสุขภาพตำบลต้านโควิด-19 หากมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวโดนเช็คบิล

ผู้ว่าการ สตง.ชี้การใช้จ่ายงบกองทุนสุขภาพระดับตำบลในภาวะเร่งด่วนวิกฤตโควิด-19 อาจมีข้อผิดพลาดบกพร่องไปบ้าง แต่ถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น ย้ำหากสงสัยการใช้จ่ายงบประมาณสามารถสอบถาม สตง.ได้และมีผลคุ้มครองตามกฎหมาย ด้าน สธ.เตรียมเสนอแผนเปลี่ยนผ่านกึ่งล็อกดาวน์ให้สังคมไทยอยู่กับโควิด-19 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป…

"อบต.เข็กน้อย" ใช้กองทุนสุขภาพตำบล หนุนเสริมงานป้องกันเฝ้าระวังโควิด-19

นับตั้งแต่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แพร่กระจายจากพื้นที่ กทม.ไปยังภูมิภาคต่างๆ งานด้านการคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวังก็ขยายขอบเขตลงไปถึงระดับชุมชนตามไปด้วย ซึ่งแม้รัฐบาลจะพยายามวางมาตรการและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ แต่ในภาวะเช่นนี้…

เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ กปท.” เพิ่มศักยภาพ อปท. รุกระบบสุขภาพชุมชน

สถาบันสุขภาพอาเซียน สปสช. เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น” เพิ่มศักยภาพ อปท. ผู้นำท้องถิ่น บริหารจัดการ กปท. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน…

‘หลากพื้นที่-หลายวิธีรบ’ บทเรียนกองทุนสุขภาพตำบลสู้โรค NCDs

โรคไม่ติดต่อ หรือที่เราเรียกกันว่า โรคเอ็นซีดี (NCDs) อาจถือได้ว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติ ในฐานะที่คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยกว่าปีละ 40 ล้านคน เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1…

สตง.ย้ำใช้งบกองทุนสุขภาพตำบลต้านโควิด-19 หากมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวโดนเช็คบิล

ผู้ว่าการ สตง.ชี้การใช้จ่ายงบกองทุนสุขภาพระดับตำบลในภาวะเร่งด่วนวิกฤตโควิด-19 อาจมีข้อผิดพลาดบกพร่องไปบ้าง แต่ถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น ย้ำหากสงสัยการใช้จ่ายงบประมาณสามารถสอบถาม สตง.ได้และมีผลคุ้มครองตามกฎหมาย ด้าน สธ.เตรียมเสนอแผนเปลี่ยนผ่านกึ่งล็อกดาวน์ให้สังคมไทยอยู่กับโควิด-19 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป…

จ.สุรินทร์ ตื่นตัวใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนป้องกันโรคระบาด “โควิด-19”

จ.สุรินทร์ ตื่นตัวนำงบประมาณสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลมาใช้ขับเคลื่อนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเกิดความร่วมมือของภาคีต่างๆ มากขึ้น ทั้งการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านเพื่อใช้ดูแลกันเองในพื้นที่และกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนมากขึ้น น.ส.ยุพิน ระย้าทอง ผู้ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนมาตรา 50 (5)…

“อนุทิน” ลงนามประกาศ “กองทุนสุขภาพตำบล” เปิดทาง อปท.เร่งป้องกัน COVID 19

“อนุทิน” ลงนามประกาศ “กองทุนสุขภาพตำบล” เพิ่มอำนาจ “ประธานกรรมการกองทุนฯ” อนุมัติโครงการไม่เกินหนึ่งแสนบาท เปิดทาง อปท.เร่งจัดทำโครงการป้องกัน COVID-19 ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่…

อปท. 2,456 แห่ง ดึง “กองทุนสุขภาพตำบล” ป้องกัน COVID-19 กว่า 4,592 โครงการ

อปท.ทั่วประเทศ รุก “กองทุนสุขภาพตำบล” ป้องกัน COVID-19 มี อปท.ทำโครงการ 2,456 แห่ง รวม…

"อบต.เข็กน้อย" ใช้กองทุนสุขภาพตำบล หนุนเสริมงานป้องกันเฝ้าระวังโควิด-19

นับตั้งแต่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แพร่กระจายจากพื้นที่ กทม.ไปยังภูมิภาคต่างๆ งานด้านการคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวังก็ขยายขอบเขตลงไปถึงระดับชุมชนตามไปด้วย ซึ่งแม้รัฐบาลจะพยายามวางมาตรการและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ แต่ในภาวะเช่นนี้…

อปท.กว่า 1 พันแห่ง ดึง “กองทุนสุขภาพตำบล”หนุนสู้ภัย โควิด-19 แล้ว 1,474 โครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้ง อปท. ดึง กปท. ร่วมหนุนขับเคลื่อน “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019”…

เทศบาลนครรังสิต ใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล ซื้อหน้ากากอนามัย ลดปัญหาสุขภาพ ดูแลประชาชน

นายกเทศมนตรีนครรังสิต ชี้ “กองทุนสุขภาพตำบล” กลไกเชื่อมต่อระบบราชการและประชาสังคม พัฒนางานสุขภาพท้องถิ่นแบบก้าวกระโดด ชี้การอบรมพัฒนาสมรรถะผู้นำสร้าง กปท. ช่วยเพิ่มความเข้าใจ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานกองทุน เผยเดินหน้า…

เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ กปท.” เพิ่มศักยภาพ อปท. รุกระบบสุขภาพชุมชน

สถาบันสุขภาพอาเซียน สปสช. เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น” เพิ่มศักยภาพ อปท. ผู้นำท้องถิ่น บริหารจัดการ กปท. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน…

เมืองพัทยาใช้งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นป้องกันไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

เมืองพัทยาใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตั้งโครงการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เน้นประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งสนับสนุนเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัยแจกกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แนะท้องถิ่นอื่น ๆ ใช้งบกองทุนนี้ดำเนินการ หากปฏิบัติตามระเบียบก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตรวจสอบ เรื่องนี้เป็นกรณีโรคระบาด มีความจำเป็นต้องป้องกันเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ นายมาโนช…

เทศบาลเชิงดอยใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล แจกหน้ากาก N95 ป้องกัน PM2.5-ไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลตำบลเชิงดอยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลจัดซื้อหน้ากาก N95 แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ชี้เป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคและเป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน แนะท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้ให้มากที่สุด นายชุติพนธ์…

แนะ อปท.ดึง “กองทุนสุขภาพตำบล” ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควันวิกฤตจาก PM2.5 ได้

สปสช.แนะท้องถิ่นประสบปัญหาฝุ่นควันวิกฤตจากฝุ่นละออง PM2.5 ใช้งบ “กองทุนสุขภาพตำบล” จัดหาหน้ากากอนามัยป้องกันผลกระทบสุขภาพ รณรงค์ให้ความรู้ ลดการเผาไหม้ไม่จำเป็น มุ่งป้องกันภาวะเจ็บป่วยสารพัดเพื่อลดอันตรายจากมลพิษ จากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5…

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทอง หนุนเรือนจำกลางพิษณุโลก รุก 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง

กองทุนสุขภาพตำบล อบต. วังทอง หนุนเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก รุก 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ ทั้งโครงการอบรมแกนนำสุขภาพ สุขอนามัยช่องปาก คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง…

‘ชุมพร-กาฬสินธุ์’ ถ่ายทอดงาน ‘Long Term Care’ สร้างสังคมแห่งการดูแลกัน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพี่เลี้ยงกองทุน (Coaching) ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)…