กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

คืนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยตาต้อกระจก

ยิ่งห่างไกล สถิติป่วย "ต้อกระจก"...ยิ่งพุ่งสูง รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ยืนยันว่า สถานการณ์ผู้ป่วยตาต้อกระจกในประเทศไทยเป็นไปเช่นเดียวกับทั่วโลกคือ ประชากรที่มีอายุมากตั้งแต่ 70…...