จับกระแส

ชงสร้างระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว รักษาทุกคนเท่าเทียมเสมอหน้า ‘นายกฯ-คนไร้บ้าน’ ต้องไม่ต่างกัน

การประชุม “หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกลุ่ม CARE คิดเคลื่อนไทย เมื่อวันที่…...