กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

“รพ.รือเสาะ” ชูศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ยุติข้อร้องเรียน-กลไกสร้างความเข้าใจผู้ป่วย

รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เผยแนวทางพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการจนได้รางวัลดีเด่น เน้นเป็นกลไกกลางผสานความร่วมมือ รับฟังข้อเสนอแนะติชมเพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการ ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน ทำให้สามารถยุติข้อร้องเรียนที่อาจเข้าสู่ชั้นศาลได้ 100% นพ.มาหะมะ เมาะมูลา…...