กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

รู้จัก "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" ไม่ใช่แค่ขายยาแต่เป็นด่านหน้าดูแลสุขภาพประชาชน

พฤติกรรมการรับบริการสุขภาพของคนไทย เชื่อว่าหากมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปร้านยามากกว่าไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเพราะไม่อยากรอคิวนาน ด้วยเหตุนี้ร้านยาจึงเป็นอีกหนึ่ง stakeholder ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบทบาทการทำงานร่วมกับระบบสุขภาพอาจจะไม่ชัดเพราะร้านยาส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน แต่ถ้าหากสามารถให้ร้านยาที่มีกว่า 20,000…...

รับยาใกล้บ้าน รพ.อุดรธานี เน้นระบบเติมยาที่ร้าน-ยืดเวลาพบแพทย์ 6 เดือนครั้ง

เป็นระยะเวลา 3 เดือนเศษแล้วที่โครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ซึ่งผลักดันโดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลตลอดจนลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในหน่วยบริการระดับทุติยภูมิที่ประสบภาวะความแออัดและเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้เช่นกัน ภก.ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ…...

ร้านยาเครือข่าย รพ.พระนั่งเกล้า ร่วมลดความแออัด รพ. เพิ่มช่องทางรับยาไม่ต้องรอคิว

“ร้านเม็ดยาเภสัช เครือข่ายร้านยา รพ.พระนั่งเกล้า” ระบุ “ผู้ป่วยรับยาร้านยา” โครงการดี ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ ไม่ต้องรอคิวรับยาที่ รพ.นาน เผย…...

เภสัชกรเสนอขยาย “โครงการรับยาใกล้บ้าน” ครอบคลุมสิทธิประกันสังคม-ข้าราชการ

เภสัชกรร้านยาเครือข่าย รพ.พุทธชินราช ระบุ โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน รุกพัฒนาบทบาทเภสัชกรชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมร้านยาในระบบสุขภาพ เผยมีผู้ป่วยรับยาที่ร้าน 5 ราย ต่างพอใจ…...

ผู้ป่วย รพ.พุทธชินราช ชื่นชม “รับยาใกล้บ้าน” ไม่ต้องรอคิวนาน มีเวลาปรึกษาเภสัชกรมากขึ้น

ร้านยาเทคแคร์ เครือข่ายหน่วยบริการร่วม รพ.พุทธชินราช ชี้ “โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน” ไม่ยุ่งยาก ไม่เพิ่มภาระ ช่วยดึงร้านยามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ แถมหนุนบทบาท “เภสัชชุมชน”…...

ร้านยาภูเก็ต แนะเพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน ลดภาระหมอ เพิ่มผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ

“ร้านยาสองเภสัช” เครือข่ายหน่วยบริการร่วม รพ.วชิระภูเก็ต ระบุ “ผู้ป่วยรับยาร้านยา” เดินหน้าจริงจังประชาชนได้ประโยชน์ ไม่เป็นภาระร้านยา ช่วยหนุนความสัมพันธ์ร้านยากับชุมชน แนะเพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยเข้าหลักเกณฑ์ พร้อมแนบบัตรเตือนคุณหมอเห็นชอบวินิจฉัยผู้ป่วยรับยาร้านยา…...

'ลำพูน' มีผู้ป่วยรับยาใกล้บ้านที่ร้านขายยาแล้ว 172 ราย มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เผย ลำพูน เป็น 1 ใน 3 จังหวัดภาคเหนือนำร่องโครงการรับยาที่ร้านยา ล่าสุด มีผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านขายยาตามใบสั่งแล้ว…...

รพ.วชิระภูเก็ต ลดแออัด “รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ” 15 กลุ่มโรค

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเดินหน้าโครงการลดความแออัด ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน ตั้งเป้า 4 เดือนแรก 100 ราย เพิ่มความสะดวก 15 กลุ่มโรค…...

ความคืบหน้ารับยาใกล้บ้าน มีผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมแล้วกว่า 500 ราย

“อนุทิน” แจงความคืบหน้าโครงการรับยาใกล้บ้าน ตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล “ร้านยาชุมชนอบอุ่น"  มีผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมกว่า 500 ราย โรงพยาบาล 45 แห่ง…...

เริ่มแล้ว 1 พ.ย.62 รพ.พระนั่งเกล้า เปิดผู้ป่วยบัตรทอง รับยาร้านยาโดยสมัครใจ

เริ่มแล้ว 1 พ.ย.62 รพ.พระนั่งเกล้า เดินหน้า “โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยกลไกร้านยา” 20 ร้านยา ขย.1…...