กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

สปสช.ลงนาม ม.มหิดล พัฒนาศักยภาพคน สปสช.เดินหน้างานหลักประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

สปสช.ร่วมลงนามกับ ม.มหิดล สำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคน สปสช.ให้เดินหน้างานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...