กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

WHO ดูงานหลักประกันสุขภาพขอนแก่น ชื่นชมความร่วมมือสร้างสุขภาพ รัฐ ท้องถิ่น ชุมชน

รอง ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลกดูงานหลักประกันสุขภาพ จ.ขอนแก่น ชื่นชมความร่วมมือ สธ. สปสช. ท้องถิ่น วัด และชุมชนสร้างสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แนะต่อยอดจากการทำงานด้วยการทำวิจัย…...

เปิด ‘ข้อเสนอบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้าน’ แนะปรับสิทธิบัตรทองครอบคลุม

เปิด “ร่างข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้าน” เขตสุขภาพที่ 7 ปรับระบบบัตรทองครอบคลุมกลุ่มคนไร้บ้าน-คนไทยไม่มีบัตรประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงการรักษาได้ เสนอจัดสรรงบดูแล ลดภาระค่าใช้จ่าย รพ. พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล พร้อมจัดแนวทางเบิกจ่ายและบริการจำเพาะสำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน…...