เขต 8 เดินหน้าจัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธและเจ็บป่วยเรื้อรัง

thumbnail

คณะทำงานขับเคลื่อนเข้าถึงบริการสุขภาพของพระ สปสช.เขต 8 อุดรธานี จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ระดับอำเภอในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี เพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธและเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อให้พระสุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข

นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพพระสงฆ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี เพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธและเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในชุดสิทธิประโยชน์หลักที่รัฐจัดให้ โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่อาพาธและเจ็บป่วยเรื้อรังระดับอำเภอทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยขยายนำร่องระดับจังหวัด 2 แห่งในจังหวัดนครพนมและจังหวัดเลย หลังจากนี้คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการออกแบบกลไก ร่างกฎระเบียบการบริหารจัดการกองทุน และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน เพื่อส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ด้าน พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กล่าวในที่ประชุมว่า ได้เตรียมการเรื่องการจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์ภาพรวมจังหวัดนครพนม เมื่อปี 2561 เบื้องต้นมีเงิน 100,000 บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุน 400,000 บาท ในด้านงบประมาณพระสงฆ์สามารถหนุนช่วยเงินเข้ากองทุน เช่น เงินประจำตำแหน่งพระสังฆาธิการ จัดกองผ้าป่า หรือรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา   อาตมามีความรู้สึกยินดีที่ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างจริงจัง เพื่อให้พระสุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข