ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าวล่าสุด

thumbnail จับกระแส-6

ทำความรู้จัก “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”

จากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และการขาดการมีกิจกรรมทางกายของ “พระสงฆ์” ส่งให้แนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์สูงขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมาเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง…...

thumbnail จับกระแส-6

ปลุกเครือข่ายประชาชน9ด้าน เป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ

ปลุกเครือข่ายประชาชน9ด้าน เป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการ…...

thumbnail จับกระแส-6

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา : หลักประกันสุขภาพ ดีขึ้นต่อเนื่อง ขัดแย้งลดลงบริการมีคุณภาพ

หมายเหตุ - นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เขต 4 สระบุรี และอดีตหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข…...

thumbnail จับกระแส-6

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร สปสช.เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์เพื่อคนไทย 47.7 ล้านคน

 หมายเหตุ : การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit packages) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และไม่เกิดภาวะล้มละลายจากการจ่ายค่าบริการ เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…...

thumbnail จับกระแส-6

เปิดปาฐกถา ผอ.องค์การอนามัยโลก ชี้ไทยเป็นบทพิสูจน์ทุกประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนได้

เปิดปาฐกถา ผอ.องค์การอนามัยโลก 2 ก.พ.2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ยกไทยเป็นบทพิสูจน์ว่า ทุกประเทศ ณ ทุกระดับรายได้…...

thumbnail จับกระแส-6

ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลกยกไทยแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นจริงได้

กต.จับมือ สธ.และ สปสช.จัดประชุมความสำเร็จขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยให้ผู้แทนนักการทูตแต่ละประเทศ หลังองค์การอนามัยโลกยกไทยเป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นจริงได้ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จกับประเทศอื่น เพื่อให้แต่ละประเทศบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพที่เป็นจริง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561…...

กิจกรรมแนะนำ

แผนภาพแนะนำ

รอบโลก