ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าวล่าสุด

thumbnail จับกระแส-6

ครม.ไฟเขียวยกระดับ สปสช. “องค์การมหาชนกลุ่มที่ 1”

ครม.ไฟเขียวยกระดับ สปสช. “องค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน” สะท้อนผลงาน 17 ปี สปสช.รุกสนองนโยบายรัฐ ขยายภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพประเทศ…...

thumbnail จับกระแส-6

เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ กปท.” เพิ่มศักยภาพ อปท. รุกระบบสุขภาพชุมชน

สถาบันสุขภาพอาเซียน สปสช. เปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น” เพิ่มศักยภาพ อปท. ผู้นำท้องถิ่น บริหารจัดการ กปท. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน…...

thumbnail จับกระแส-6

ถอดบทเรียน 12 ปีสู่การพัฒนาระบบดูแล “ผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง”

สปสช. - อภ. - ไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลราชวิถี จัดเวทีถอดบทเรียน 12 ปี “ล้างไตผ่านช่องท้อง”…...

thumbnail จับกระแส-6

รวมพลัง “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทัน โรคไต” สปสช. ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลก” และ “สัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม” ประจำปี 2563

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2563 นพ.ประพนธ์…...

thumbnail จับกระแส-6

“วิถีครูบางานหน้าหมู่” มีส่วนร่วม-เข้าใจกัน หัวใจสำคัญกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ อบจ.ลำพูน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นปี 2563 ไตรมาสที่ 1…...

thumbnail จับกระแส-6

ชูผลงานบอร์ด สปสช.สมัยวาระที่ 4 พัฒนาสิทธิหลักประกันสุขภาพดูแล ปชช. นานาชาติยกย่อง

ชูผลงานบอร์ด สปสช.สมัยวาระที่ 4 ช่วง 4 ปี ผลักดันรัฐเพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท เร่งพัฒนาระบบ…...

กิจกรรมแนะนำ

แผนภาพแนะนำ

รอบโลก