ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าวล่าสุด

thumbnail จับกระแส-6

รพ.มงกุฎวัฒนะจับมือ สปสช.ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รุกบริการคัดกรอง เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน

สปสช.ลงพื้นที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.เอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมให้บริการกรณีการระบาดโรคโควิด-19 ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล พร้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติตรวจโควิด-19 รุกบริการคัดกรองในชุมชน เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ…...

thumbnail จับกระแส-6

สปสช.เปิดเวทีแจง “หลักเกณฑ์เบิกจ่ายกรณีโควิด-19”สร้างความเข้าใจหน่วยบริการ ดูแลประชาชน

สปสช.เปิดเวทีแจง “นโยบายและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายกรณีโควิด 19” ผ่าน Facebook Live สร้างความเข้าใจหน่วยบริการดูแลประชาชน ครอบคลุมบริการคัดกรอง บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน…...

thumbnail จับกระแส-6

ระบบสุขภาพอาเซียน: ร่วมกันเร่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แม้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาด "ดาวรุ่ง" ซึ่งยังคงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ดีในภาพรวม แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำกลับมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติ โดยหนึ่งในนั้นคือ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ            จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอกลุ่มประเด็นสุขภาพที่…...

thumbnail จับกระแส-6

โลกสรุป “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ต้องลงทุนระบบ “ปฐมภูมิ” ให้หนัก

 โลกสรุป "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"ต้องลงทุนระบบ "ปฐมภูมิ" ให้หนัก-ไปต่อไม่ได้หากไม่เน้น "ส่งเสริมสุขภาพ"การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้สะท้อนมุมมองของนานาชาติต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องไปให้ถึง ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในปี 2573…...

thumbnail จับกระแส-6

บอร์ด สปสช. ไฟเขียว 7 มาตรการด่วนหนุนควบคุม ลดแพร่ระบาด COVID-19

บอร์ด สปสช.ไฟเขียว 7 มาตรการด่วน หนุนควบคุม ลดแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ขยายโครงการรับยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยเรื้อรังรับบริการนอกหน่วยบริการประจำตามความจำเป็น…...

thumbnail จับกระแส-6

“อนุทิน” ปรับยุทธวิธีคุมโควิด-19 ชวนคนไทยที่มีอาการเข้าเกณฑ์ ตรวจคัดกรอง “ตรวจเร็ว ควบคุมเร็ว”

“อนุทิน” ปรับยุทธวิธีคุม “โควิด-19” แพร่ระบาด เน้น “ค้นหาผู้มีความเสี่ยงรับเชื้อให้เร็วที่สุด” ตามหลักการเจอเร็ว รักษาเร็ว อัตราเสียชีวิตต่ำ เชิญคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการสงสัย…...

กิจกรรมแนะนำ

แผนภาพแนะนำ

รอบโลก